Zapis na wersję

testową aplikacji
„ZaPro"
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

JEŻELI CHCESZ:


Kompleksowo zarządzać zleceniami produkcyjnymi w Twojej firmie.


Koordynować wyniki procesów — uczestniczących w realizacji zleceń.


Monitorować produktywności procesów i ich obciążenie.

FUNKCJE
JAK TO DZIAŁA?

TO ZOBACZ, JAK MOŻNA TO ROBIĆ

100 RAZY EFEKTYWNIEJ

IconIconIconIcon

Dołącz do grona firm korzystających z aplikacji!

Wszystkie informacje o zleceniach zawsze pod ręką.


Zdobycie wiedzy na temat realnego obciążenia procesów.


Minimalizacja czasu raportowania procesów.

IconIconIcon
WIĘCEJ INFORMACJI


Aplikacja "Zarządzanie produkcją" umożliwia łatwe zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, planowanie ich realizacji, a także podsumowywanie rentowności i produktywności. Wspomaga ponadto proces raportowania z wykorzystaniem systemu OCR.


Aplikacja ma możliwość personalizacji pod kątem indywidualnych potrzeb.


Funkcje aplikacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Planuj, analizuj i monitoruj za pomocą jednej aplikacji!